Znaky odznaky a vyznamenání

Restaurované znaky-před/po restaurování

Restaurované znaky-před/po restaurování

Restaurované znaky-před/po restaurování Restaurované znaky-před/po restaurování
Restaurované znaky-před/po restaurování Restaurované znaky-před/po restaurování