Spangen

Spony celosmaltované

Celosmaltované spony

Celosmaltované spony

Spony zlatorámečkové

Zlatorámečkové spony

Zlatorámečkové spony

Vlásenky

Smaltované vlásenky
Smaltované vlásenky