Production methods


Historic building

Historický objekt

Historic Dial

Původni ciferník

Welding of hour - hands

Svařování ručiček

Welded hour - hand

Ručička svařená

Dial in Basic enamel

Ciferník v základovém smaltu

Hand patterning

Ruční šablovonání

Final firing

Poslední vypalování

Fired Dial

Vypálený ciferník

Installed Dial

Osazený celek